Czytajmy etykiety

Coraz więcej uwagi poświęcamy zdrowej żywności, czy jednak faktycznie czytujemy wszystkie etykiety. Czy zwracamy uwagę na ich skład? Praktyki konsumenckie do końca nie są zrozumiałe, z jednej strony walczymy o zdrowie, a z drugiej przeważa lenistwo i nawet branej rzeczy z półki nie potrafimy dobrze obejrzeć. Zazwyczaj etykiety są bardzo czytelne i chwila wystarczy by […]