Facebook
   
  Srokacz.pl  Serwis każdego hodowcy królików  

Kategoria


Reklama:
Regulamin dodawania ogłoszeń w serwisie srokacz.pl

 1. Niniejszy regulamin określa wszelkie zasady korzystania w serwisie z działu ogłoszenia.
 2. Zamieszczanie ogłoszeń dokonywane jest w oparciu o niniejszy regulamin jest bezpłatne i nie wymaga zakładania konta w serwisie.
 3. Każdy użytkownik serwisu może zgłosić do publikacji ogłoszenie poprzez dokładne i poprawne wypełnienie formularza, który ukazuje się po naciśnieci łącza "dodaj ogłoszenie".
 4. Zakazane jest ogłaszanie i sprzedaż przedmiotów w jakikolwiek sposób naruszających obowiązujące prawo, takich, które są nielegalne lub zabronione, obsceniczne, pornograficzne, znieważające, fałszywe, zawodne lub wprowadzające w błąd.
 5. Ogłoszenia i informacje nie związane z tematyką strony lub naruszające prawo oraz godność osób trzecich nie będą zamieszczane w serwisie.
 6. Wszystkie zgłoszone do publikacji ogłoszenia są sprawdzane przed ukazaniem się w serwisie przez Właściciela lub osoby przez niego upoważnione, który decyduje i ich publikacji.
 7. Decyzja o publikacji bądź zaniechaniu publikacji poprawnie otrzymanego ogłoszenia należy do Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej. Decyzja ta jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. Serwis o fakcie tym nie informuje zainteresowanych użytkowników.
 8. Ogłoszenia publikowane są na łamach serwisu do 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. Publikacja ogłoszenia trwa 2 tygodnie od dnia otrzymania zgłoszenia po tym okresie ogłoszenia będą automatycznie usuwane.
 9. Serwis dokłada wszelkich starań, aby ogłoszenia zawierały tylko prawdziwe informacje, ale mimo to serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w ogłoszeniach. Serwis zastrzega sobie także prawo do dowolnych zmian w treści ogłoszeń.
 10. Użytkownik podając dane kontaktowe w formularzu przy ogłoszeniu przekazuje je dobrowolnie i oświadcza, iż wie że będą one dostępne na łamach serwisu do publicznej wiadomości.
 11. Dane kontaktowe użytkowników serwisu pojawiające się przy ogłoszeniach mogą być wykorzystywane wyłącznie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
 12. Jeżeli użytkownik zauważy w serwisie ogłoszenie z Swoimi danymi teleadresowymi, którego nie jesteś autorem, proszony jest o poinformowanie o tym fakcie właściciela serwisu za pomocą formularza w kontakcie. Fałszywe ogłoszenie zostanie usunięte.
 13. Właściciel nie bierze udziału w sporach między użytkownikami serwisu. Wszelkie nieporozumienia użytkownicy rozwiązują między sobą. Właściciel nie angażuje się w żadne czynności prawne związane z tego rodzaju sporami.
 14. Właściciel zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkowników.