Chów w klatkach wolnostojących

Klatkowy system chowu królików jest najbardziej rozpowszechniony w Polsce. Szacuje się, że około 70% krajowej produkcji żywca króliczego jest wytwarzane tym ekstensywnym systemem. Przytaczając tę wielkość mam tutaj na uwadze klatki wolno stojące na wolnym powietrzu lub w budynkach.
Doświadczenia naukowców i obserwacje hodowców pokazały jasno, że najlepszym sposobem utrzymywania królików w systemie przyzagrodowym jest chów klatkowy, który daje hodowcy możliwość stosowania wszystkich zabiegów hodowlanych i weterynaryjnych pozwalających na utrzymanie zwierząt w dobrej kondycji i zdrowiu.
Gdzie i jakie klatki ustawimy zależy do wielu czynników między innymi od możliwości hodowcy(czy dysponuje budynkami, ogrodzoną działką,) oraz od rodzaju planowanej produkcji (mięso, futro, wełna, materiał hodowlany). Wracając do poprzedniej myśli dobrej jakości futro uzyskamy utrzymując króliki w klatkach na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniu nie ogrzewanym, zaś dobre przyrosty żywca uzyskamy wstawiając klatki do budynku ograniczając tym samym wpływy niekorzystnych warunków klimatycznych podczas zimy czy upałów.
Tyle tytułem wstępu a teraz przejdziemy do zasadniczego tematu a mianowicie chowu królików w klatkach na wolnym powietrzu.
Klatki z królikami na wolnym powietrzu ustawia się w miejscu suchym, zacienionym, osłoniętym od wiatru. Ściana frontowa klatek powinna być zwrócona w kierunku wschodnim lub północnym. Jest to ważne, ponieważ jak wiemy, króliki są wrażliwe na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Miejsce takie można bez problemu znaleźć w każdym gospodarstwie. Dobrym przykładem jest sad lub pod ścianą jakiegoś budynku inwentarskiego.
Dodatkowo klatki stojące na wolnym powietrzu powinny stać pod dachem lub być wyposażone w szerokie okapniki – chroniące zwierzęta przed opadami deszczu.
Istnieje wiele typów i rodzajów klatek dla królików, mamy klatki pojedyncze lub zestawione w rzędy, mamy jedno lub wielokondygnacyjne, ale zawsze podstawowym składnikiem takiego pomieszczenia będzie jedna, pojedyncza klatka dla samicy lub samca stada podstawowego. Wymiary takiej optymalnej klatki zależą od typu hodowanej rasy i przedstawiają się następująco:

rasa królików długość [cm] szerokość [cm] wysokość [cm]
rasy duże 90 60 45
rasy średnie 75 55 40
rasy małe 60 50 35

Tabela 1. Źródło: „Nowoczesny Chów Królików” praca zbiorowa pod redakcją Pawła Bielańskiego s.87

Podstawowym materiałem do budowy klatek wolnostojących na wolnym powietrzu są deski. Klatki jednokondygnacyjne są łatwiejsze do zrobienia i obsługi, ale zajmują więcej miejsca i trzeba na nie przeznaczyć więcej materiałów budowlanych. Cała konstrukcja klatki opiera się na szkielecie z belek, do której przybijamy podłogę, dach i ściany boczne. Podłoga w klatkach jednokondygnacyjnych może być ażurowa w formie: plastikowych rusztów, drewnianych rusztów lub z ocynkowanej siatki zgrzewanej punktowo. Ruszt drewniany możemy przygotować sami przybijając drewniane beleczki – co 15 mm. Ruszty plastikowe można kupić w specjalistycznych sklepach, zaś oczka siatki powinny być 15×15 mm a maksymalnie 15×25 mm większe oczka mogą powodować uszkadzanie kończyn zwierząt. Ściany boczne robimy z desek a przednią wyposażamy w drzwiczki z ramy drewnianej obciągnięte siatką (oczka 20×20 mm). Budując dach musimy nie zapomnieć o spadzie najlepiej w kierunku tyłu klatki. Spotyka się też klatki nie wyposażone z przodu w drzwiczki tylko samą siatkę a do środka dostajemy się prze podnoszony ruchomy dach.
Klatki wielokondygnacyjne zajmują mniej miejsca, ale do ich budowy potrzebujemy więcej materiału i to lepszej jakości(grubsze konstrukcje, grubsze deski). Ich konstrukcja opiera się również na drewnianym szkielecie, podłogi zaś muszą być szczelne i ze spadem w kierunku tyłu, aby mocz i rozlana z poidła woda nie przedostawała się na niższe piętra. Klatki wielokondygnacyjne mają zazwyczaj 2, 3 a nawet 4 piętra.
Nie chciałbym się w tym miejscu rozpisywać, ponieważ przygotowujemy obszerny materiał z placu budowy 3 kondygnacyjnej klatki w pomieszczeniu na przykładzie, której pokażemy kolejne etapy jej powstawania oraz wskażemy na różnice pomiędzy klatkami drewnianymi stojącymi na zewnątrz i wewnątrz budynku.
 

Autor: Adam Malczyk

 

 

Add Comment