Doroczny Zjazd Delegatów Europejskiej Federacji (EE) 2011 – Sekcja Królików. Program

Spotkanie Sekcji Królików, piątek, 3 czerwca 2011 Balatonalmadi, Węgry

 

Porządek obrad

 

 1. Otwarcie i powitanie
  2.Sprawdzenie obecności
  3. Aktualizacja listy adresów
  4. Przyjęcie Protokołu ze spotkabua Sekcji Królików w maju 2010 w Toledo, Hiszpania
  5. Korespondencje i Komunikaty
  6. Sprawozdanie z posiedznia Prezydium EE
  7. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 4 czerwca (sobota) 2011
  8. Przyjęcie nowych członków
  9. Szkolenie dla sędziów EE 25. – 27 marca 2011 w Weißenstadt (Niemcy)
  10. Sprawozdanie Komisji Standaryzacyjnej
  11. Wzorzec Europejski
  12. Informacje na temat 27. Wystawy Europejskiej w Lipsku 2012
  13. Specjalistyczne wystawy europejskiea) 2010
  – Utrecht (Holandia) 28 – 30 Stycznia 2010 r.: Hermelin [Hermelin], Farbenzwerge [karzełki barwne], Zwerghasen [karzełek zajęczak] (specjalne zezwolnie) Komentarze / Uwagi;
  – Werlte (Niemcy) 29.09 do 3.10.2010 : Hermeliny i karzełki
  Farbenzwerge [karzełki barwne], Zwergrexe sowie Fuchszwerge [karzełki reksy oraz karzełki lisy], Zwergsatin [karzełek satynowy] und Zwergangora [karzełek angora];
  – Bastogne (Belgia) 8.10 do 10.10.2010 : Hasen [Zajęczak] i Zwerghasen [karzełek zajęczak];
 2. b)2011
  – Eupen (Belgia) 24-27listopada 2011
  Wystawa specjalistyczna królików o umaszczeniu japońskim, w tym:
  japoński, reks japoński, holenderski japoński, karzełek baran i karzełek barwny o umaszczeniu japońskim
 3. Jakie nowe ras królików z waszych krajów nie są dotąd obecne w standardzie europejskim- Lista ras królików rozpoznawanych przez EE na rok 2011
  15. Informacje na temat spotkań EE
  16. Choroby i ochrona zwierząt, – sprawozdanie Komitetu ds. Dobrostanu Zwierząt
  17. Wystawy Krajowe w poszczególnych państwach – gdzie, kiedy i liczba królików?
  18. Internet
  19. Sugestie i wnioski
  20. Sprawy różne

                       Dieter Plumanns
   Przewodniczący Sekcji Królików

Przekład: Tomasz Orłowski

Uwaga! Przy nazwach ras zachowałem nazwy podane w języku niemieckim dodając polskie tłumaczenia w nawiasach kwadratowych. W Polsce niemal nikt o królikach nie pisze, a większość ras jest u nas nieznana, z tego względu przy podawaniu nazw konieczna jest pewna ostrożność (T.O.)

 

Add Comment