I Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych z Pokazem Drobiu Ozdobnego Szepietowo 2013

Po raz pierwszy Podlaski Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego organizował Ogólnopolską Wystawę Królików Rasowych z Pokazem Drobiu Ozdobnego,  która odbyła się w dniach 29-30 czerwca 2013 r na terenach wystawowych Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Organizatorami wystawy byli: Podlaski Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.Kury Szepietowo 2013

Na wystawę przyjechało 55 hodowców z całej Polski aby zaprezentować swoje zwierzęta. Wystawiono 353 sztuki królików rasowych w 31 rasach i odmianach barwnych , które oceniła komisja sędziowska w składzie: Kwiatkowski Tadeusz, Otulakowski Grzegorz, Raczek Zakrzewski Mateusz, Wróbel Krzysztof, Wysokiński Stanisław, Malesa Henryk.

Trzech hodowców zaprezentowało drób ozdobny.

Drób Szepietowo 2013 Stado Kur Szepietowo 2013

Najważniejsze tytuły w kolekcji królików:

Champion kolekcji został przyznany dla:

  • Bogdan Gałkiewicz za kolekcję królików dorosłych w rasach średnich /K 4/ – Wiedeński Niebieski – 381pkt. ,
  • Jerzy Śniecikowski za kolekcję królików w rasach małych /K 4/ – Podpalany Czarny- 382 pkt.

Championa kolekcji w rasach dużych nie przyznano ponieważ nie została osiągnięta wymagana ilość punktów.

Vice Champion Kolekcji został przyznany dla:
Marek Gawkowski za kolekcję królików dorosłych w rasach dużych /K 4/ – Belgijski Olbrzym Szary -379 pkt. ,
Mirosław Adamczyk za kolekcję królików dorosłych w rasach średnich /K 4/ – Kalifornijski Czarny -380 pkt.

Wyróżnione kolekcje /K 4/:
Wasążnik Krzysztof w rasie Wiedeński czarny -380 pkt.,
Biadun Sławomir w rasie Burgundzki – 380 pkt.

Tytuł zwycięskiej kolekcji królików młodych /K 3M/ uzyskało jednocześnie czworo hodowców:

  • Henryk Koc za kolekcję królików w rasach dużych: Francuski Baran Szary – 286 pkt ,
  • Krzysztof Owsianiuk za kolekcję królików w rasiach średnich: Nowozelandzki Biały – 285 pkt,
  • Mirecki Adam za kolekcję królików w rasie Castorex – 285pkt ,
  • Mackiewicz Kazimierz za kolekcję królików w rasach małych: Podpalany Czarny- 285 pkt.

W poszczególnych rasach rywalizacja przedstawiała się następująco:

Ekspozycję otwierała stawka 57 królików rasy Belgijski Olbrzym Szary. Tytuł championa przypadł Jarosławowi Malinowskiemu za królika z oceną 98 pkt, tytuł v-ce championa został przyznany dla Mirosława Adamczyk za królika z oceną 97 pkt, a wyróżnienie w tej rasie przypadło dla Marka Gawkowskiego za królik z oceną 97 pkt. , Jan Tenderenda za królika z oceną 95 pkt. / młody/

Następnie zaprezentowany był jeden królik rasy Belgijski Olbrzym Żelazisty.

Stawka królików Belgijskich Olbrzymów Białych liczyła 14 sztuk. Tytuł Championa i v-ce championa przypadł dla Krzysztofa Romana za króliki odpowiednio z oceną 96 i 95 pkt.

Królików olbrzymów srokaczy czarno-białych było 14 sztuk. Tytuł v-ce championa został przyznany dla Dawida Tomalika za królika z oceną 95 pkt, a wyróżnienie przypadło dla Adama Mireckiego za królika również z oceną 95 pkt.

Stawka królików rasy Francuski Baran Szary liczyła 23 sztuk. Tytuł championa i v-ce championa został przyznany dla Henryka Koca za króliki z oceną po 96 pkt każdy , wyróżnienie przypadło dla Valerij Lisowskij za królika z oceną 95 pkt.

Następnie zaprezentowano 5 królików rasy Francuski Baran Żelazisty , 1 królika rasy Francuski Baran Czarny, 1 królika rasy Francuski Baran Hawana oraz 3 króliki rasy Francuski Baran Perłowy.

Stawka królików Francuski Baran Niebieski liczyła 11 sztuk . Tytuł v-ce championa został przyznany dla Henryka Koca za królika z oceną 95 pkt.

Stawka królików rasy Francuski Baran Hawana Srokacz liczyła 3 sztuki. Tytuł championa został przyznany dla Eugeniusza Małolepszego.

Stawka królików rasy Francuski Baran Niebieski Srokacz liczyła 7 sztuk. Tytuł v-ce championa przypadł dla Jarosława Malinowskiego za królika z oceną 95 pkt.

 

Królików Nowozelandzkich Białych zaprezentowano 42 sztuk. Tytuł championa został przyznany dla Jana Sosnowskiego za królika z oceną 96 pkt, tytuł v-ce championa przypadł dla Bogusława Kmiecia za królika z oceną 95 pkt , a wyróżnienie przyznano dla Karola Mortla za królika z oceną 95 pkt.Królik Nowozelandzi Czerowny Szepietowo 2013

Stawka królików Nowozelandzkich Czerwonych liczyła 5 sztuk. Wyróżnienie w tej rasie przypadło dla Jerzego Śniecikowskiego za królika z oceną 95 pkt.

Stawka królików rasy Wielki Jasnosrebrzysty wynosiła 8 sztuk. Tytuł championa przypadł dla Tomasza Świstka za królika z oceną 96 pkt., a vice championa dla Roberta Chodorka za królika z ocena 96 pkt.

Królików rasy Kalifornijski Czarny zaprezentowano 52 sztuki. Tytuł championa został przyznany dla Mirosława AdamczykaKrólik Kalifornijski Szepietowo 2013 za królika z oceną 96 pkt, tytuł v-ce championa został przyznany dla Dawida Tomalika za królika z oceną 95 pkt, a wyróżnienie przypadło dla Karola Mortla za królika z oceną 95 pkt.

Następnie zaprezentowano 2 sztuki królików rasy Kalifornijski Hawana.

Stawka królików rasy Wiedeński Niebieski liczyła 36 sztuk. Tytuł Championa został przyznany dla Bogdana Gałkiewicza za królika z oceną 96 pkt, tytuł v-ce championa został przyznany dla Mariusza Chmiela za królika z oceną 96 pkt, wyróżnienie w tej rasie przypadło dla Tadeusza Gardeckiego za królika z oceną 95 pkt.

Królików rasy Wiedeński Szary zaprezentowano 17 sztuk . Tytuł championa przypadł dla Tomasza Świstka za królika z oceną 96 pkt. , a v-ce championa przyznano dla Mariusza Chmiela za królika z oceną 96 pkt, wyróżnienie w tej rasie przypadło dla Krzysztofa Wasążnika za królika oceną 96 pkt. królików Mariusza Kamonta za królika królików oceną 96 pkt.

Stawka królików rasy Wiedeński Czarny liczyła 15 sztuk. Tytuły championa i v-ce championa zostały przyznane dla Mariusza Chmiela za króliki z oceną odpowiednio 96 i 95 pkt.

Następnie zaprezentowano jednego królika rasy Hotot Biały i trzy króliki rasy Kuna Wielka Brązowa.

Królików rasy Burgundzki zaprezentowano 7 sztuk. Tytuł championa i v-ce championa został przyznany dla Sławomira Biaduna za króliki z oceną odpowiednio 96 i 95 pkt .

Stawka królików rasy Meklemburski Srokacz Czarny liczyła 7 sztuk. Wyróżnienie w tej rasie zostało przyznane dla Bogdana Gałkiewicza za królika z oceną 96 pkt.

Następnie zaprezentowano trzy króliki rasy Turyński oraz cztery króliki rasy Alaska.

 

Królików rasy Szynszyl Mały zaprezentowano 5 sztuk i wyróżnienie w tej rasie przypadło dla Jerzego Śniecikowskiego za królika z oceną 96 pkt.

Ekspozycja królików rasy Castorex liczyła 8 sztuk. Tytuł championa został przyznany dla Henryka Malesy za królika z oceną 96 pkt, wyróżnienie w tej rasie przypadło dla Adama Mireckiego za królika z oceną 95 pkt.

Następnie zaprezentowano dwa króliki rasy Holenderski Japoński.Królik holenderski japoński Szepietowo 2013

Stawka królików rasy Czarny Podpalany liczyła 14 sztuk. Tytuł championa i v-ce championa został przyznany dla Kazimierza Mackiewicza za króliki z oceną po 96 pkt każdy, wyróżnienie w tej rasie przypadło dla Jerzego Śniecikowskiego za królika z oceną 96 pkt.

Całą stawkę eksponowanych na wystawie królików zamykają 4 sztuki królików rasy Karzełek Szary.

Opracował: Arkadiusz Modzelewski

Add Comment