Kiszonki cz. 2. Zbiorniki do kiszenia pasz.


Kiszonkę można przygotowywać na wiele sposobów: w pryzmach, rowach czy specjalnych zbiornikach. Każdy ma jakieś wady i zalety, ale o tym, w czym będziemy przygotowywać kiszonkę zależy tylko i wyłącznie od hodowcy.
Miejsce na pryzmę wybieramy w miejscu wyżej położonym najlepiej na gruncie nieprzepuszczalnym. Następnie przygotowujemy miejsce wybierając około 15 cm warstwę ziemi a następnie na spód układamy plewy, sieczkę, papier silosowy lub folię. Można sobie przygotować stałe miejsce na pryzmę przez wybetonowanie odpowiednio dużego podłoża. Pryzmę z roślin układamy na wysokość około 2 m, następnie okrywamy ją folią i przykrywamy warstwą ziemi.
Innym prostym rozwiązaniem jest kiszenia pasz w rowach. Typowy wymiar takiego rowu przedstawia się następująco: głębokość 1,0-1,5 m, szerokość 1,5 m o długości dowolnej w zależności od ilości posiadanych zwierząt. Podobnie jak spód pryzmy wykładamy dno naszego rowu (najlepiej folią).
Powyższymi metodami zakisza się rośliny łatwo kiszące się takie jak: kukurydza, liście buraczane, świeże wysłodki buraczane a w rowach można jeszcze kisić parowane ziemniaki.
Przy tych metodach kiszenia trzeba się liczyć z dużymi stratami składników pokarmowych na wskutek wyciekania soku z kiszonki.
Aby jednak uzyskać kiszonkę najwyższej jakości buduje się specjalne zbiorniki zwane silosami. Dobrze zbudowany silos nie może przepuszczać wody ani powietrza, poprzez jego ściany i dno nie powinna się przedostawać woda gruntowa a z silosu na zewnątrz nie powinien wydostawać się sok kiszonkowy. Dlatego silosy powinny być budowane z trwałych materiałów a przy tym w miarę tanich jak: beton, murowane z cegły czy kamienia. Wielkość silosów może być różna, ale zależy przede wszystkim od ilości hodowanych zwierząt oraz od ilości paszy przewidzianej do zakiszania. Podobnie jak wielkość tak i różne kształty mogą mieć silosy. Spotyka się okrągłe lub prostokątne, wysokie-wieżowe czy niskie nawet zagłębione w ziemi. Najlepszą kiszonkę uzyskuje się z silosów wieżowych typu Harvestore są one w pełni zmechanizowane, kosztowne i stosowane głównie w hodowli bydła, dlatego nie będziemy im poświęcać zbyt wiele czasu.
Na uwagę zasługują jeszcze silosy przejazdowe w kształcie wydłużonego prostokąta. Składają się jedynie z betonowych ścian i dna, pozwala to na pełną mechanizację pracy, ponieważ podczas jego załadunku wjeżdża się z pełną przyczepą do środka i zarazem ugniata zakiszaną masę.
W małych przydomowych hodowlach królików do zakiszania pasz można wykorzystać inne mniejsze zbiorniki np. plastikowe lub metalowe beczki 200 litrowe, betonowe kręgi studzienne i wiele innych naczyń o dużej pojemności.

Skoro znamy już procesy zachodzące podczas kiszenia oraz znamy zbiorniki, które możemy wykorzystywać do zakiszania pasz, to nadszedł czas poznać technikę zakiszania paszy.

Praktyczne porady dla hodowców:

  • Lepiej i wygodniej jest mieć kilka mniejszych zbiorników niż jeden duży.

 

Add Comment