Odchów królików przy matce cz. 2 – Dzień pierwszy – wykot

Samica wykociła się w nocy 8 maja 2004r. Poród przebiegł prawidło i bez komplikacji.

Gniazdo królicze
Gniazdo królicze

 

W najciemniejszym rogu klatki samica zrobiła duże gniazdo z sierści i słomy. Samicę w klatce oraz gniazdo przedstawia zdjęcie pierwsze. Aż trudno w to uwierzyć że pod ta sierścią znajduje się kilkanaście młodych.

Popołudniu samica została odłożona do innej klatki, aby można było skontrolować gniazdo i zrobić kilka zdjęć. Gniazdo zostało przedstawione na zdjęciu drugim.

Króliki rodzą się ślepe i nie porośnięte sierścią. Kontrola wykazała, iż miot liczył 11 sztuk z czego dwa były czarne, pięć z prawidłowym rysunkiem oraz cztery z niepełnym rysunkiem tzw. czepliny lub młynarze. Tak duża liczba młodych nie jest zaskoczeniem u tej rasy królików. W całej mojej pracy hodowlanej najliczniejszy miot w tej rasie liczył 16 sztuk. Aby zwierzęta mogły się dobrze rozwijać zdecydowano, iż pozostawi się ich w gnieździe sześć sztuk. Z wyborem które mają zostać nie było problemu, pozostawiono pięć sztuk z prawidłowym rysunkiem oraz jedną sztukę z niepełnym rysunkiem (rysunek – charakterystyczny układ plam barwnych zgodny z wzorem). Trzy największe młode z niepełnym rysunkiem zostały przełożone do innej samicy, która miała tylko trzy młode. Pozostałe trzy sztuki zostały zlikwidowane.

U srokaczy selekcja w gnieździe jest stosunkowo prosta ponieważ na różowo zabarwionym ciele zwierząt widać już od pierwszego dnia charakterystyczny dla tej rasy układ czarnych plam. Przy innych rasach głównym kryterium pozostawienia młodych w gnieździe jest masa (wielkość – zostawia się największe oseski) oraz budowa (rozumiana jako sprawdzenie czy osesek nie ma wad budowy (brak uszów, ogona itp.)). Oczywiście w naszym przykładzie też sprawdzono czy młode nie mają wad budowy.

Zdjęcie trzecie przedstawia pozostawione do dalszej hodowli zwierzęta. Na zdjęciu czwartym przedstawiono jednego z wybranych osesków na dłoni aby zobrazować jego wielkość.
Wybrane do hodowli sztuki włożono z powrotem do gniazda a potem włożono do klatki samicę.

Praktyczne porady dla hodowców:

  • Podczas porodu samica powinna mieć dostęp do świeżej i zimnej wody.
  • W czasie porodu zwierzę powinno mieć zapewnioną ciszę i spokój.
  • Hodowca powinien dla kotnych i karmiących samic przygotować odpowiednią dawkę pokarmową ze względu na ich zwiększone zapotrzebowanie pokarmowe spowodowane rozwijającymi się płodami i laktacją.
  • Na czas kontroli gniazda samica powinna być wyciągnięta z klatki.
  • Gdy przekładamy młode z jednego gniazda do gniazda innej samicy powinniśmy je delikatnie natrzeć puchem z nowego gniazda, aby miały zapach nowej samicy.

Autor: Adam Malczyk

 

Add Comment