Odmiany barwne królików. Problemy ich krzyżowania, rejestracji , dopuszczenia do rozrodu i rywalizacji na wystawach

W hodowli królików mając do czynienia z małą liczebnie populacją danej odmiany barwnej należy liczyć się z koniecznością odświeżania jej puli genetycznej poprzez krzyżowanie z innymi odmianami barwnymi.
Poniżej chciałbym przedstawić kilka uwag i regulacji znanych mi na ten temat z nadzieją, że z czasem także w Polsce będzie możliwe wprowadzenie jednolitych, opartych na solidnych fundamentach i otwartych na hodowlane zamiłowania przepisów, zaleceń i narzędzi wspomagających hodowców.

Problemy natury biologicznej, o których nie można zapomnieć

Minimalna graniczna liczebność populacji

Populacja, by mogła się odbudowywać, zdrowo funkcjonować i trwać musi posiadać pewną  graniczną minimalną liczebność. Jeśli ilość osobników danej populacji spadnie poniżej tej granicznej minimalnej liczebności, populacja załamuje się.

Depresja inbredowa

Depresja inbredowa jest spadkiem wigoru osobników powstałych w efekcie kojarzenia krewniaczego (które samo w sobie jest cenną metodą hodowli, o ile jest umiejętnie stosowane). Depresja inbredowa dotyczy często tych cech, które mają niską zdolność adaptacji w nowych warunkach środowiskowych. Wiąże się z nią spadek odporności. U zwierząt hodowlanych depresji inbredowej towarzyszą niższa plenność, płodność, czy mniejsza wydajność. Depresja inbredowa może stać się faktycznym problemem w hodowli rzadkich odmian barwnych królików, jeśli do sprawy krzyżowania odmian barwnych podejdzie się w sposób przesądny, a do „czystości rasowej” dogmatyczny.

Regulacje obowiązujące w ZDRK (Związku Niemieckich Hodowców Królików Rasowych).

Przytaczam tekst oryginalny, oraz tłumaczenie na język polski.

Bei den spalterbigen Rassen sind die einfarbigen Tiere ebenfalls zu kennzeichnen; sie sind in der Bemerkungsspalte der Zuchtmeldung und im Vereinszuchtbuch mit der entsprechenden Farbangabe zu vermerken.

W przypadku ras heterozygotycznych (o rozszczepiających się cechach) osobniki jednobarwne także mogą być znakowane; w ich przypadku na kartach miotu oraz w rejestrze młodych królików zapisuje się w polu uwag odpowiednią barwę.

Diese Tiere können bzw. – bei den Scheckenrassen – sollen zur Zucht eingesetzt werden, können aber im laufenden Zuchtjahr nicht ausgestellt werden; im folgenden. Zuchtjahr können sie ausgestellt und bewertet werden, sofern sie im Standard als Rasse bzw. als Farbenschlag anerkannt sind.

Te zwierzęta mogą, względnie – w przypadku ras srokatych – powinny być używane do hodowli, ale w bieżącym sezonie hodowlanym nie mogą być wystawiane; w następnym sezonie hodowlanym mogą być wystawiane i oceniane pod warunkiem, że we Wzorcu są uznawane jako rasa, lub odmiana barwna.

Diese Regelung für die Kennzeichnung, die Bemerkung zur Farbangabe, den Zuchteinsatz, das Ausstellen und Bewerten gilt analog auch für Rassen, bei denen andersfarbige Tiere im Wurf fallen.

Te regulacje dotyczące znakowania, podawania informacji o barwie, dopuszczenia do rozrodu, wystawiania i oceniania odnoszą się także analogicznie do ras, u których w miotach pojawiają się osobniki w innej barwie.

Im laufenden Zuchtjahr können nur die Tiere ausgestellt werden, die als Rasse und Farbe auf der Zuchtmeldung angegeben sind.

W bieżącym sezonie hodowlanym wystawiane mogą być tylko te zwierzęta, które są zgłoszone w karcie miotu jako rasa i odmiana barwna.

C.d.n.

Źródło: ZDRK, Standard 2004, strony 9-10
Tekst i fragmenty przekładu z jęz. niem. Tomasz Orłowski

 

 

Add Comment