Ogólne wymagania stawiane pomieszczeniom dla królików.

Hodowla Królików wiąże się z zapewnieniem zwierzętom odpowiednich warunków bytowych. Zwierzęta można utrzymywać na powietrzu lub w budynku w odpowiednio do tego celu przygotowanych klatkach. Myśląc jednak o racjonalnej hodowli to nie powinno się utrzymywać królików razem z innymi zwierzętami.

Przygotowując pomieszczenie dla królików powinniśmy mieć na uwadze następujące czynniki:

Światło
ma duże znaczenie dla młodzieży i stada hodowlanego. Pomieszczenia dla nich powinny być widne, ale zwierzęta nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Królik narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych staje się nerwowy a ponadto rudzieje mu futro. Natomiast przyćmione światło wpływa korzystnie na przebieg tuczu oraz działa uspokajająco na zwierzęta.

Temperatura
w pomieszczeniach powinna być stała i wynosić dla stada podstawowego 16-20oC oraz 14-18oC dla pomieszczeń, w których jest prowadzony tucz królików. Królik jest odporny na niskie temperatury, ponieważ posiada gęste futro, ale źle znosi temperatury powyżej 25oC. Związane jest to z tym, iż królik nie poci się a nadmiar ciepła traci poprzez zwiększoną liczbę oddechów.

Świeże powietrze.
W pomieszczeniach dla królików powinniśmy zapewnić dostateczną wentylację, ponieważ w zamkniętym pomieszczeniu gromadzi się wydychany przez króliki dwutlenek węgla oraz amoniak i siarkowodór wydzielający się z odchodów zwierząt. Czynniki te powodują, iż powietrze staje się niezdatne do oddychania i może to być przyczyną wielu chorób. Zapewniając właściwą wentylację trzeba pamiętać, że króliki są wrażliwe na przeciągi.

Pomieszczenia i klatki
dla królików muszą być tak skonstruowane, aby zapewnić królikom odpowiednie warunki do wzrostu, rozwoju i rozmazania się. Powinny być należycie zabezpieczone przed dostępem szkodników (myszy, szczury, itp.), które wyrządzają wiele niepotrzebnych szkód. Ale najważniejsze to, aby były wygodne dla zwierząt, łatwe w obsłudze i odpowiadały wymaganiom stawianym przez obowiązujące przepisy.

 

 

Praktyczne porady dla hodowców:

  • Gdy trzymamy zwierzęta w klatka wolnostojących na podwórku powinniśmy je ustawić najlepiej w miejscu zacienionym a przód (strona z siatką) skierowany na północ.
  • Podczas lata, gdy zwierzęta są utrzymywane na wolnym powietrzu, wysoka temperatura powoduje, iż zwierzęta tracą apetyt a to w konsekwencji powoduje, że nie przyrastają a nawet chudną.
  • Wysoka temperatura podczas transportu królików, może spowodować przegrzanie królików konsekwencją czego mogą być upadki zwierząt.
  • Królik jest szczególnie wrażliwy na przeciągi.

 

Autor: Adam Malczyk

Add Comment