Pomieszczenia dla królików

Hodowla Królików wiąże się z zapewnieniem zwierzętom odpowiednich warunków bytowych. Zwierzęta można utrzymywać na powietrzu lub w budynku w odpowiednio do tego celu przygotowanych klatkach. Myśląc jednak o racjonalnej hodowli to nie powinno się utrzymywać królików razem z innymi zwierzętami.

Przygotowując pomieszczenie dla królików powinniśmy mieć na uwadze następujące czynniki: światło i temperaturę w pomieszczeniach, oraz dostęp do świeżego powietrza.
Pomieszczenia i klatki dla królików muszą być tak skonstruowane, aby zapewnić królikom odpowiednie warunki do wzrostu, rozwoju i rozmazania się. Powinny być należycie zabezpieczone przed dostępem szkodników (myszy, szczury, itp.), które wyrządzają wiele niepotrzebnych szkód. Ale najważniejsze to, aby były wygodne dla zwierząt, łatwe w obsłudze i odpowiadały wymaganiom stawianym przez obowiązujące przepisy.