Rozród królików

Odchów królików przy matce dzień 7 - włosy na całym ciele 2
Królik jest zdolny do rozpłodu przez cały rok, aby jednak osiągnąć sukces hodowlany powinniśmy zwrócić uwagę na trzy bardzo ważne czynniki.
Pierwszym z nich jest żywienie, drugim zapewnienie odpowiednich warunków (pomieszczenie, temperatura, oświetlenie itp.). Zagadnienie te zostaną szczegółowo opisane w późniejszym terminie, ale dla zobrazowania tematu, posłużę się jednym przykładem. Utrzymując zwierzęta w klatkach wolnostojących na dworze możemy zaobserwować, iż ruja oraz zwiększony z nią popęd płciowy króliki przejawiają w okresie od maja do sierpnia, a zmniejszoną aktywność płciową w okresie zimowym. Na takie zachowywanie się zwierząt ma wpływ wiele czynników. Najważniejszym z nich jest wydłużający się dzień oraz wzrost temperatury powietrza. Stwarzając takie warunki w pomieszczeniu zamkniętym, (czyli stała temperatura w okolicach 15oC oraz dzień świetlny trwający około 14h), zaobserwujemy występowanie zwiększonej aktywności płciowej przez cały rok.
Trzecim czynnikiem mającym wpływ na rozród królików jest wybór odpowiednich zwierząt do rozrodu.