Systemy chowu królików

Jak już wspomniano wcześniej hodowla królików wiąże się z zapewnieniem zwierzętom odpowiednich warunków bytowych. Zwierzęta można utrzymywać na powietrzu lub w budynku w odpowiednio do tego celu przygotowanych klatkach. Na przestrzeni wieków wytworzyły się różne techniki chowu królików. Podziałów i klasyfikacji systemu chowu królików jest wiele, ale ja chciałbym się skupić na jednym. Kryterium jest tutaj wielkość pogłowia oraz warunki utrzymania i rozpłodu zwierząt. Według tej klasyfikacji wyróżniamy następujące systemy chowu królików:

  1. System intensywny (nazywany też towarowym) cechuje duża koncentracja zwierząt w warunkach sterowanego mikroklimatu o dużej intensywności rozpłodu ( nawet 7-8 miotów rocznie od samicy);
  2. System półintensywny (zwany też pośrednim) cechuje częściowa regulacja warunków pomieszczeniowo-klimatycznych oraz średnia intensywności rozrodu (ok. 4-6 miotów rocznie od samicy);
  3. System ekstensywny (zwany też przyzagrodowym) cechuje mała (powiedziałbym nawet sezonowa) intensywność rozrodu oraz brak ingerencji w warunki mikroklimatyczne.

Tyle w pigułce na temat systemu chowu królików. W przyszłości postaramy się je wszystkie szczegółowo opisać – ale zaczniemy od końca czyli od systemu przyzagrodowego.
Autor: Adam Malczyk

 

Add Comment