Systemy chowu królików

Jak już wspomniano wcześniej hodowla królików wiąże się z zapewnieniem zwierzętom odpowiednich warunków bytowych. Zwierzęta można utrzymywać na powietrzu lub w budynku w odpowiednio do tego celu przygotowanych klatkach. Na przestrzeni wieków wytworzyły się różne techniki chowu królików. Podziałów i klasyfikacji…