Pomór królików

Opis choroby: Pomór królików, krwiotoczna bronchopneumonia lub pomór chiński to ta sama groźna wirusowa choroba królików – zwierzęta padają nagle bez wyraźnych objawów. Ta ostatnia nazwa kojarzy się z Chinami…