Wybór królików do rozpłodu.

Wybierając zwierzęta do rozpłodu należy brać pod uwagę wiele czynników.
Jednym z ważniejszych a zarazem pierwszym, o którym chciałbym napisać to: dziedziczenie się cech.
Każdy Hodowca wie, że pewne cechy potomstwa zależą w dużej mierze od cech przekazanych im przez rodziców a inne cechy są w mniejszym stopniu dziedziczone.

Według różnych źródeł do cech silnie odziedziczanych należą:

  • budowa ciała,
  • oznaki rasowe (typ rasowy),
  • barwa futra.

Do cech nisko odziedziczanych należą:

  • wielkość zwierzęcia,
  • płodność rozumiana jako zdolność do rozmnażania,
  • plenność rozumiana jako liczba młodych urodzonych w miocie.

Rozwijając dalej to zagadnienie powinniśmy wybierać do rozrodu króliki o wybitnej (dobrej) budowie, mające jak najwięcej cech rasowych charakterystycznych dla danej rasy królików.
Na jakie aspekty budowy ciała królika powinien bacznie zwracać hodowca? To zagadnienie zostanie szczegółowo opisane w dziale ocena królików(który będzie szczegółowo opisany już wkrótce) i nie chciałby tutaj do niego powtórnie wracać. Zaś szczególne cechy rasowe, jak wiemy, są indywidualne dla każdej rasy i są szczegółowo opisane w dziale rasy królików.

Drugim czynnikiem jest zdrowie.
Do hodowli powinniśmy wybierać zwierzęta bez uszkodzeń ciała, bez wad rozwojowych i zmian chorobowych. Królik powinien być żywotny, ruchliwy i zainteresowany otoczeniem. Oczy powinny być czyste i otwarte, okrywa włosowa gęsta, sprężysta i z połyskiem.

Kolejnym elementem, na który powinniśmy zwracać uwagę jest kondycja rozumiana jako stan odżywienia zwierząt.
Zwierzęta nie powinny być wychudzone ani zatłuszczone. Zapasione samice są mało płodne i dają nieliczne mioty, samce zaś kryją niechętnie i leniwie. Wychudzone samice trzeba przed pokryciem doprowadzić do dobrej kondycji, ponieważ jak tego nie uczynimy, to nie ma co liczyć na liczne i dobrze rozwijające się potomstwo.


A teraz kilka słów dla posiadaczy ferm użytkowych.
Tutaj selekcja powinna być ostra i ukierunkowana zgodnie z kierunkiem użytkowania. Na fermach mięsnych bierze się pod uwagę odpowiednią budowę i umięśnienie, szybkość wzrostu, wykorzystywanie paszy na jednostkę przyrostu itp. cechy. Na fermach o kierunku użytkowania futerkowego selekcję powinno się prowadzić w kierunku jak najlepszej jakości i barwy futra.


Praktyczne porady dla hodowców:

Wszyscy jednak musimy pamiętać o jednym, samce przeznaczone do hodowli muszą być wybierane i oceniane z dużą dokładnością i surowością, ponieważ jest ich w hodowli jest mniej (1 samiec przypada średnio na 8-10 samic), i to ich cechy zostaną przekazane znacznej części potomstwa.
Dlatego radziłbym początkującym hodowcom na zaopatrywanie się w samce podczas wystaw królików, gdzie zwierzęta są poddawane ocenie przez doświadczonych sędziów rzeczoznawców ds. oceny fenotypu królików.

Autor: Adam Malczyk

 

 

Add Comment