Wystawa Drobnego Inwentarza w Zabrzu 2009

Wystawa Drobnego Inwentarza w Zabrzu 2009

W daniach od 11 do 13 września 2009 r. w Zabrzu przy ul. 3-go Maja miała miejsce wystawa rasowych królików, drobiu i gołębi. Wystawę zorganizował Zabrzański Związek Hodowców Drobnego Inwentarza.

Ekspozycja zwierząt prezentowana była na terenie parkowym obok Domu Katechetycznego kościoła pw. św. Anny pod namiotami dającymi osłonę zwiedzającym oraz eksponatom.

Ocenę zwierząt przeprowadzono w czwartek 10 września. Wystawa czynna była dla zwiedzających już od piątkowego poranka, tak by umożliwić zwiedzanie zorganizowanym grupom młodzieży szkolnej oraz dzieciom przedszkolnym.

Na zainteresowanych wiadomościami i ciekawostkami o zwierzętach, a także tradycją hodowli zwierząt drobnego inwentarza na Śląsku czekali dyżurujący hodowcy Zabrzańskiego Związku oraz spora różnorodność gatunków i ras zwierząt.

Najpiękniejsze okazy zostały nagrodzone tytułami zwycięzców w rasie oraz zwycięskich kolekcji. Zwycięstwo wystawy wywalczył dla kol. Daniela Kowalskiego królik rasy szynszyl mały, broniąc tym samym dla swojego hodowcy mistrzowskiego tytułu sprzed roku.

Dodatkową atrakcją wystawy była loteria fantowa, w której jak zwykle nie było losów przegranych – każdy kupujący mógł liczyć na niespodziankę.

W trakcie wystawy można było dokonać zakupu materiału hodowlanego spośród eksponowanych zwierząt oraz na giełdzie.

 


Prezentujemy listę zwycięzców w kategorii królików oraz wybrane fotografie.

Króliki

Zwycięzca wystawy: Szynszyl mały, 96 pkt. – hodowca Daniel Kowalski


Tytuły zwycięzców w rasie otrzymały zwierzęta:

Belgijski olbrzym szary, 95,5 pkt. – hodowca Rudolf Czech

Francuski baran szary, 95,5 pkt. – hodowca Gerard Urban

Szynszyl wielki, 95,5 pkt. – hodowca Gerard Urban

Nowozelandzki czerwony, 95 pkt – hodowca Ludwik Czech

Nowozelandzki biały, 95,5 pkt. – hodowca Janusz Rogacki

Hawana, 95 pkt. – hodowca Daniel Kowalski

Szynszyl mały, 96 pkt. – hodowca Daniel Kowalski

 

Drugie miejsca w rasie otrzymały króliki:

Francuski baran szary, (95,5) pkt. – hodowca Jerzy Kozłowski

Szynszyl wielki, 94,5 pkt. – hodowca Gerard Urban

Nowozelandzki czerwony, 95 pkt, – hodowca Andrzej Cuch

Nowozelandzki biały, 95 pkt. – hodowca Janusz Rogacki

Hawana, 95 pkt. – hodowca Daniel Kowalski

Szynszyl mały, 95,5 pkt. – hodowca Daniel Kowalski

 

Zwycięska kolekcja królików dorosłych:

Szynszyl wielki, 379 pkt. – hodowca Gerard Urban

Zwycięska kolekcja młodzieży:

Wiedeński niebieski, 379,5 pkt. – hodowca Tomasz Orłowski

Add Comment