X Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych, Drobiu Ozdobnego I Gołębi – Wieluń 2013

Już po raz 10-ty Związek Hodowców Królików i Drobnego Inwentarza Ziemi Wieluńskiej organizował Ogólnopolską Wystawę Królików Rasowych, Drobiu Ozdobnego I Gołębi Wieluń 2013. Współorganizatorami wystawy byli: Burmistrz Miasta Wielunia, Starosta Powiatu Wieluńskiego i Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego. Tradycyjnie miejscem wystawy była Sala sportowa Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Wielkiego przy ulicy 18 Stycznia 24 w Wieluniu.
Na dziesiątą jubileuszową wystawę przyjechało 92 hodowców z całej Polski, aby zaprezentować swoje zwierzęta. Wystawiono 701 królików, 27 kolekcji drobiu (kury, kaczki, bażanty i przepiórki) oraz blisko 100 gołębi.

Regulamin wystawy przewidywał dla najwyżej ocenionych królików eksponowanych w kolekcjach po 4 sztuki przyznanie tytułu championatu i vicechampionatu wystawy w rasach: dużych, średnich, małych, krótkowłosych i karzełkach. Warunkiem dodatkowym było tutaj uzyskanie minimum 380 pkt.
Dla pojedynczo eksponowanych królików tytuł championa i vice championa przyznawano w każdej rasie jeśli było eksponowanych minimum 5 królików od co najmniej 1 wystawcy a zwierzę otrzymało 96 punktów do tytułu championa lub 95 punktów do tytułu vice championa. W rasach których eksponowano bardzo dużo zwierząt przyznawano dodatkowo tytuł championa i vice championa osobno dla samców i samic oraz przyznano dodatkowe wyróżnienia.
Okolicznościowe puchary przyznane w kolekcjach ufundował Marszałek Województwa Łódzkiego. Statuetki za championaty i wicechampionaty w poszczególnych rasach ufundował – Burmistrz Gminy Wieluń a dla hodowców wyróżnionych – Starosta Wieluński, Izba Rolnicza i Wójt Gminy Skomlin.
Najważniejsze tytuły w kolekcji królików otrzymali:

rasach dużych championat za kolekcję królików belgijskich olbrzymów białych 383,0 pkt. otrzymali panowie: Piotr i Roman Czerkawscy.
Wicechampionat równocześnie otrzymały trzy ocenione na 382.0 pkt. kolekcje królików:

  1. francuskich baranów białych czerwonookich należąca do pana Szymona Głuch,
  2. belgijskich olbrzymów szarych należących do pana Grzegorza Koraczyńskiego
  3. belgijskich olbrzymów białych należących do pana Pawła Kłaczyński

rasach średnich tytuł championat wystawy za kolekcję otrzymały równocześnie trzy kolekcje ocenione na 383,0 punkty i tak:

  1. kolekcja zajączaków wystawiona przez pana Józefa Grzona ,
  2. kolekcja królików kalifornijskich czarnych wystawiona przez pana Dariusza Wencepel
  3. kolekcja królików nowozelandzkich białych wystawiona przez pana Romualda Kowalski

Tytuł wicechampionat również otrzymały trzy kolekcje ocenione na 382,5 punktu. Wszystkie kolekcje reprezentowały króliki rasy nowozelandzkie białej należące do panów: Dariusza Jarecki, Krzysztofa Potrykus i Dariusza Wencepel.

Championat w kolekcji ras małych otrzymały króliki czarne podpalane, które uzyskały notę 380,0 pkt należące do pana Jerzego Śniecikowski. Wicechampionatu nie przyznano.

W poszczególnych rasach rywalizacja przedstawiała się następująco:

Ekspozycje otwierała stawka 33 królików belgijskich olbrzymów białych. Tytuł championa i wicechampiona przypadł panom Piotrowi i Romanowi Czerwawskim za króliki z oceną 96,0 punktów. Wyróżniony został również królik z oceną 96,0 punktów należący do pana Pawła Kłaczyńskiego oraz królik z oceną 96,0 punktów należący do pana Damiana Meclaw.

Następnie zaprezentowany był jeden królik belgijski olbrzym niebieski należący do pana Marka Pawlik oraz dwa króliki belgijskie olbrzymy żółte należące do pana Damiana Meclaw.

Stawka królików belgijskich olbrzymów szarych liczyła 83 sztuki. Tytuł championa w samcach otrzymał królik wystawiony przez panów Witolda i Tomasza Biczyk. Tytuł wicechampiona w samcach oraz championa i wicechampiona wśród samic otrzymały króliki należące do pana Grzegorza Koraczyńskiego.
Wyróżnienia za króliki w rasie belgijski olbrzym szary otrzymali następujący hodowcy: Mirosław Adamczyk, Marian Dycha, Dariusz Jareck, Henryk Koc, Tomasz Pasoń, Sławomir Pytkiewisz, Arkadiusz Stachowski i Dariusz Wencepel.

Królików olbrzymów srokaczy czarno-białych było 35 a niebiesko-białych 2 sztuki.
Champion – królik z oceną 96 punktów należał do Pana Huberta Kalki. Wicechampion – królik z oceną 95 punktów należał do Pani Elżbiety Kubies.

Stawka morawskich olbrzymów liczyła 5 sztuk. Tytuł championa i wicechampiona otrzymały króliki należące do państwa Stanisława i Teresy Sroka.

Stawka baranów francuskich w różnych odmianach barwnych liczyła łącznie 137 sztuk dlatego przyznano tytuły w każdej odmianie barwnej i tak:

Francuski baran szary stawka liczyła 54 sztuki.
Champion wśród samców otrzymał królik należący do do pana Tomasza Pasoń, wicechampion wśród samców otrzymał królik należący do pani Elżbiety Kubies.
Champion wśród samic otrzymał królik należący do panów Andrzeja i Jakuba Malicha, wicechampion wśród samic otrzymał królik należący do pana Tomasza Pasoń.
Wyróżnienia za króliki w rasie francuski baran szary otrzymali następujący hodowcy: Henryk Koc i Marek Pawlik.

Francuski baran żelazisty stawka liczyła 12 sztuk przyznano tytuł wicechampiona królikowi z oceną 95,5 punkta pochodzącego z hodowli pana Eugeniusza Małolepszy.
Dalej prezentowała się stawka 17 sztuk baranów francuskich niebieskich. Przyznano tytuł wicechampiona królikowi z oceną 95,5 punkta pochodzącego z hodowli pana Jarosława Malinowski oraz wyróżnienie królikowi z oceną 95,0 punktów pochodzącego z hodowli pana Andrzeja Bednarskiego.

Podobnie bo 17 sztuk liczyła stawka królików baranów francuskich czarnych. Champion – królik z oceną 96.0 punktów należał do pana Eugeniusza Małolepszy, zaś wicechampion – królik z oceną 96.0 punktów należał do pana Grzegorza Morga.

Francuskich baranów białych czerwonookich wystawiono 8 sztuk. Tytuł championa przypadł królikowi z oceną 96,0 punktów należącym do pana Szymona Głuch, zaś wicechampion przypadł królikowi z oceną 96,0 punktów należącym do pana Eugeniusza Małolepszy, który wystawił tutaj 3 króliki i wszystkie otrzymały tak wysoką notę, aż szkoda, że zabrakło jeszcze jednego królika, ponieważ mogła by to być bardzo piękna kolekcja.

Zaprezentowano również 8 francuskich baranów hawana gdzie przyznano tytuł wicechampiona dla królika należącego do pana Adama Błąszczyk.
Wystawiono również jednego królika w barwie żółtej i dwa w barwie perłowej.

Barana francuskiego srokatego wystawiono w następujących odmianach barwnych: szarej – 7 sztuk, niebieskiej – 1 sztuka, czarnej – 5 sztuk i hawana – 4 sztuki. Przyznano tytuły:
srokacz szary : wicechampion – Tadeusz Małek, wyróżnienie – Andrzej i Jakub Malicha
srokacz czarny: wicechampion – Eugeniusz Małolepszy

Królików nowozelandzkich białych zaprezentowano 100 sztuk. Tytuł championa wśród samców otrzymał królik z oceną 96,0 punktów należący do pana Tadeusza Małek. Tytuł wicechampiona wśród samców otrzymał królik z oceną 96,0 punktów należący do pana Dariusza Jarecki. Champion wśród samic otrzymał królik z oceną 96,0 punktów należący do pana Dariusz Wencepel. Wicechampion otrzymał królik z oceną 96,0 punktów należący do pana Sławomira Łaszkiewicz. Wyróżnione w rasie nowozelandzki biały zostały króliki należące do następujących hodowców: Bujak Bogdan, Romuald Kowalski, Jarosław Kluska, Krzysztof Potrykus, Janusz Rogacki.

Nowozelandzkich czerwonych zaprezentowano 39 sztuk. Tytuł championa za królika z oceną 96,0 otrzymał hodowca Tadeusz Małek. Tytuł wicechampiona za królika z oceną 96,0 otrzymał hodowca Paweł Wawrzyniak. Wyróżnione w rasie nowozelandzki czerwony zostały króliki należące do następujących hodowców: – Stanisław Rząsa i Paweł Włosek.

Królików wielkich jasnosrebrzystych zaprezentowano 14 sztuk. Tytuł championa za królika z oceną 96,0 otrzymali hodowcy: Tomasz i Wiktor Świstek a tytuł wicechampiona przypadł panu Bogusławowi Kmieć za królika z oceną 95,5 punkta.

Kolejną rasą w której zaprezentowano ponad 50 królików to rasa kalifornijski czarny. Tytuł championa wśród samców otrzymał królik z oceną 97,0 punktów należący do pana Dawida Tomalik. Wicechampiona wśród samców otrzymał królik z oceną 96,0 punktów należący do pana Piotra Pietraszczyk. Tytuł championa wśród samic otrzymał królik z oceną 96,0 punktów należący do pana Dariusza Wencepel. Wicechampiona wśród samic otrzymał królik z oceną 96,0 punktów należący do pana Bogusława Kmieć. Wyróżnione w rasie kalifornijski czarny zostały króliki należące do następujących hodowców: Mirosław Adamczyk, Jacek i Dawid Pawlak, Michał Sobania, Paweł Włosek i Witold Wojciechowski.

Wiedeńskich niebieskich zaprezentowano w Wieluniu 34 sztuki. Tytuł championa otrzymał królik z oceną 96,0 punktów należący do panów Tomasza i Wiktora Świstek. Tytuł wicechampiona otrzymał królik z oceną 96,0 punktów należący do pana Bogdana Gałkiewicz. Wyróżnione w rasie wiedeński niebieski zostały króliki należące do następujących hodowców: Stanisław Wysokiński i Paweł Włosek.

Ekspozycja królików wiedeńskich szarych liczyła 25 sztuk. Tytuł championa otrzymał królik z oceną 96,0 punktów należący do panów Tomasza i Wiktora Świstek. Tytuł wicechampiona otrzymał królik z oceną 95,0 punktów należący do pana- Krystian Grondowski.
Pan Marek Warda zaprezentował dwa królik rasy wiedeński czarny.
Z pośród wystawionych 25 sztuk królików burgundzkich bez konkurencyjne okazały się króliki należące do pana Apoloniusza Smarowskiego, gdyż otrzymały tytuł championa i wicechampiona.
Za nimi prezentowały się dwa króliki średnie z turyngii należące do pana Michała Ofiara.

Kuna wielka brązowa tutaj pokazano 13 królików. Tytuł wicechampiona otrzymał królik z oceną 95,5 punkta należący do pana Tadeusza Małek. Wyróżnione w tej rasie zostały króliki należące do następujących hodowców: Bogusław Kmieć i Robert Chodorek.

Termondzkich białych było 10 sztuk. Tytuł wicechampiona otrzymał królik z oceną 95,0 punktów należący do pana Henryk Malesa.

Królików rasy hawana było 5 sztuk. Tytuł wicechampiona otrzymał królik z oceną 95,5 punkta należący do pana Patryk Nowak.

Zajęczaków zaprezentowano 10 sztuk. Tytuł championa i wicechampiona otrzymały króliki należące do pana Józefa Grzona.

Rasy krótkowłose reprezentowane były przez: castorex -5 sztuk , rex trójbarwny 1 sztuka , rex dalmatyński – 1 sztuka i rex szynszylowaty – 1 sztuka.
Tytuł championa otrzymał królik castorex z oceną 96,5 punkta należący do pana Jarosława Kałaszek. Tytuł wicechampiona otrzymał królik castorex z oceną 95,0 punkta należący do pana Henryka Melasa.

Królików rasy hotot – barwy białej z charakterystyczną czarną obwódką dookoła oka wystawionych było 5 sztuk. Tytuł wicechampiona otrzymał królik z oceną 95,5 punkta należący do pana Stanisława Ryś
Za nimi było 5 czarnych alasek. Tytuł wicechampiona otrzymał królik z oceną 95,5 punkta należący do pana Andrzeja Bednarski.

Stawka czarnych podpalanych liczyła 15 sztuk tutaj bez konkurencyjne okazały się króliki należące do pana Jerzego Śniecikowski, gdyż otrzymały tytuł championa i wicechampiona.
Za nimi prezentowały się 2 króliki żółte srebrzyste.

 

Mnie zaciekawiła kolekcja 5 sztuk królików rasy srokacz angielski trójbarwny, bardzo ciekawe plamy boczne ułożone. Tytuł wicechampiona otrzymał królik z oceną 95,5 punkta należący do pana Stanowisława Ryś.

Króliki rasy holenderski reprezentowane były przez dwie odmiany barwne: czarny -5 sztuk i japoński – 1 sztuka.
Tytuł championa otrzymał królik z oceną 96,5 punkta należący do pana Jana Pilorz. Tytuł wicechampiona otrzymał królik z oceną 95,0 punkta należący do pana Andrzeja Bednarskiego.

Całą stawkę eksponowanych na wystawie królików zamykał 1 karzełek baran szary, 3 czarne podbielane i 4 karzełki szare. Wyróżniony w rasie czarny podbielany został królik należący do pana Roberta Hodorek.

Dziesiąta jubileuszowa wystawa w Wieluniu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zarówno zwiedzających jak i wystawiających. Tradycyjnie na zakończenie wystawy rozdano pamiątkowe puchary i okolicznościowe medale. Wszystkim serdecznie gratuluję osiągnięć i życzę wielu sukcesów w przyszłości. Poniżej zamieszczam zdjęcia z ceremonii rozdania pucharów.

tekst i foto: Adam Malczyk.

 

Add Comment