Zaproszenie na I Beskidzką Wystawę Królików …

Zapraszam do wzięcia udziału lub zwiedzenia I Beskidzkiej Wystawy Królików, Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego która odbędzie się 15 i 16 października w Wiśle na Placu Hoffa.

Szczegóły w poniższym regulaminie otrzymanym od organizatora wystawy.

 

 

 

R E G U L A M I N

I BESKIDZKIEJ WYSTAWY KRÓLIKÓW,

GOŁĘBI RASOWYCH I DROBIU OZDOBNEGO

WISŁA, 15. X. – 16. X. 2016 r.

 

 

ORGANIZATOR:

Okręgowy Związek Hodowców Drobnego Inwentarza w Bielsku-Białej (oddz. nr 48   PZHGRiDI- Sekcja Królików) przy współpracy z Małopolskim Stowarzyszeniem Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

 

KONTAKT:

 • Kazimierz Majer, tel. 33 815 48 18, 609 320 927, e-mail: KAZ2006@interia.pl (gołębie, drób )
 • Grzegorz Koraczyński, tel. 601 478 356, e-mail: s-93@wp.pl (króliki )
 • Andrzej Liwczak, tel. 33 851 57 18 , 668 317 123, e-mail: andrzej.liwczak@interia.pl (koordynacja )

 

DRUKI DO POBRANIA:  www.golebnik.pl ,   www.hodowcybielsko.pl

 

TERMIN I MIEJSCE WYSTAWY:

Wystawa odbędzie się w dniach   15.10 i 16.10. 2016 r. w Wiśle, Plac Hoffa (Namiot)

 

PROGRAM:

 • Przyjmowanie zwierząt:                14. 10. 2016 r.               do godz. 9 00 króliki, do godz. 1200 gołębie, drób
 • Ocena sędziowska:                               14. 10. 2016 r.               od godz. 9 30 króliki, od godz. 1230 gołębie, drób
 • Zwiedzanie wystawy (sobota) 15. 10. 2016 r.               od godz. 8 00 do 18 00
 • Oficjalne otwarcie wystawy                15. 10. 2016 r.               o godz. 16 00
 • Wręczenie nagród (niedziela) 16. 10. 2016 r.               o godz. 12 00
 • Wydawanie zwierząt                16. 10. 2016 r.               od godz. 15 30

 

!!!! Przy wystawie będzie zorganizowana GIEŁDA GOŁĘBI, celem wymiany nadwyżek hodowlanych.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

 • W wystawie mogą brać udział hodowcy zrzeszeni w PZHGRiDI oraz zaproszeni wystawcy krajowi i zagraniczni.
 • Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 30.09. 2016 r. (decyduje data wysłania).

Uwaga: Zwierzęta, które nie zostaną w określonym terminie zgłoszone bądź opłacone, mogą być przyjęte na Wystawę w miarę wolnych miejsc, lecz nie będą wpisane do Katalogu Wystawy. Mogą być przez sędziego ocenione, lecz nie biorą udziału w konkursie ani w żadnej rywalizacji.

 • Króliki można wystawiać zarówno młode jak i dorosłe.

Kolekcja nie może być mieszana pomiędzy młodymi, a dorosłymi i w każdej muszą być króliki obu płci.

 • Kartę zgłoszenia   wraz z potwierdzeniem dokonanej wpłaty (kserokopia) należy przesłać:

Gołębie, drób na adres: Kazimierz Majer, 43-394 Rudzica 448 , a opłaty na w/w adres lub na konto: 09 1060 0076 0000 3070 0124 2197 (na nazwisko Frąc Kazimierz)

-Królikina adres Grzegorz Koraczyński, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Jeżynowa 32 , a opłaty na w/w adres lub na konto: 66 1320 1537 2507 7984 3000 0001 ( na nazwisko Żaczkowski Dariusz, Żary)

 

OPŁATY DLA WYSTAWCÓW:

– Opłata wpisowa                                               50 zł

– Opłata za gołębie                                  5 zł / szt.

– Opłata za króliki                                    5 zł/ szt.

– Opłata za drób                                       5 zł / szt. lub 10 zł za stadko w wolierze

– Opłata za oczko na giełdzie: ( Dotyczy tylko sprzedaży gołębi i drobiu):

            wystawcy za 1 dzień                        5 zł

            pozostali za 1 dzień                           10 zł

-Reklama w katalogu (czarno- biała)                    25 zł        ½ str.

                                                                    50 zł       cała str.

– Wcześniejsze wyjęcie z ekspozycji:                        20 zł /szt   (w pierwszym dniu wystawy)

                                                                                   – 10 zł /szt (w drugim dniu wystawy).

W ramach opłaty wpisowej Wystawca otrzymuje Katalog Wystawy oraz Identyfikator, uprawniający do wstępu na Wystawę.

Organizator zaprasza Wystawców i osoby towarzyszące do   wzięcia udziału w Wieczorku Hodowcy, po dodatkowym opłaceniu (kwoty podane w Karcie Zgłoszenia). Spotkanie integracyjne odbędzie się w sobotę od godz. 18.oo w „Dworku nad Wisłą” w Wiśle. Jest możliwość rezerwacji noclegów.

 

OCENA SĘDZIOWSKA

 • Skład Komisji Sędziowskiej ustala Organizator Wystawy w uzgodnieniu z Kolegium Sędziów. Ocenie podlegają zwierzęta wszystkich ras posiadających zarejestrowany wzorzec w PZHGRiDI oraz znormalizowane obrączki bądź tatuaże, honorowane przez Federację Europejską.
 • Na Karcie Ocen zwierzęta nie spełniające w/w kryteriów będą miały wpis: POKAZ . W przypadku niewłaściwych obrączek bądź tatuaży sędzia odstępuje od oceny zwierzęcia.
 • Ocena odbywać się będzie bezpośrednio na Kartach Ocen w oparciu o Regulamin Kolegium Sędziów. Werdykt sędziego jest ostateczny.
 • W czasie trwania oceny zwierząt wstęp osób nie związanych z pracą Komisji Sędziowskiej jest zabroniony.

 

NAGRODY, TYTUŁY

 

 • GOŁĘBIE , DRÓB

 

                 CHAMPION WYSTAWY (osobno w kat. gołębie i drób ) -zostaje zwierzę, które otrzymało najwyższą ocenę na wystawie. W przypadku równej punktacji zwycięzcę wskaże Komisja Sędziowska.

        ZWYCIĘZCA W RASIE -zostaje zwierzę, który otrzymało najwyższą ocenę w danej rasie, jednak nie mniej niż 93 pkt. i pod warunkiem wystawienia co najmniej 6 szt. przez co najmniej dwóch wystawców.

        NAJLEPSZY W RASIE- zostaje zwierzę najwyżej ocenione w danej rasie, jednak nie mniej niż   93 pkt. – jeżeli tylko jeden hodowca wystawia co najmniej 6 szt.

         Uwaga: W przypadku ocen o równej punktacji tytuł zostanie przyznany na podstawie wskazania sędziego.

Za tytuły: CHAMPION WYSTAWY, ZWYCIĘZCA W RA­SIE oraz NAJLEPSZY W RASIE Wystawcy otrzymają nagrody.

 

 • KRÓLIKI

               CHAMPION WYSTAWY- zostaje zwierzę w kategorii królików dorosłych ( wiek 8 m-cy do 2 lat), które otrzymało najwyższą ocenę na wystawie. W przypadku równej punktacji zwycięzcę wskaże Komisja Sędziowska.

        CHAMPION W RASIE zostaje zwierzę, który otrzymało najwyższą ocenę, jednak nie mniej niż 96 pkt. i pod warunkiem, że zostanie wystawionych co najmniej 12 szt. w danej rasie przez co najmniej 3 wystawców

ZWYCIEZCA W RASIE – zostaje zwierzę, które otrzymało ocenę min. 95 pkt. i pod warunkiem, że zostanie wystawionych przez min. 2 wystawców co najmniej 8 szt w wieku: 8 miesięcy rasy duże, 8 miesięcy rasy średnie, 6 miesięcy rasy małe i karzełki.

        WYRÓŻNIONY W RASIE – zostaje zwierzę, który otrzymało ocenę 94 pkt. i pod warunkiem , że zostanie   wystawionych co najmniej 6 szt. w danej rasie w wieku: 8 miesięcy rasy duże, 8 miesięcy rasy średnie, 6 miesięcy rasy małe i karzełki.

I KOLEKCJA (championat) oraz II KOLEKCJA (v-ce championat) w kolekcji młodych i dorosłych przyznana wg kolejności sumy pkt. za 4 najwyżej ocenione króliki w wieku od 5 miesięcy oraz dorosłe w rasach dużych, średnich i małych pochodzące od jednego wystawcy.

       Uwaga: W przypadku ocen o równej punktacji tytuł zostanie przyznany na podstawie wskazania   sędziów.

        NAJŁADNIEJSZY KRÓLIK WYSTAWY – PUCHAR dla królika wybranego przez dzieci – konkurs.

 

Za tytuły: CHAMPION WYSTAWY, I i II   KOLEKCJA, CHAMPION W RASIE, ZWYCIĘZCA W RA­SIE oraz NAJLEPSZY W  RASIE Wystawcy otrzymają nagrody.

 

 

WRĘCZANIE NAGRÓD

 

W niedzielę, 16. 10. 2016 r. o godz. 12 00 odbędzie się uroczyste wręczenie nagród hodowcom za zwycięskie zwierzęta i kolekcje.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator ponosi odpowiedzialność za wystawiane zwierzęta-od czasu przyjęcia ich   na Wystawę do czasu wydania. W przypadku utracenia zwierzęcia z winy Organizatora, Wystawca otrzyma odszkodowanie do 100 zł. za szt. (wysokość odszkodowania ustali powołana komisja w obecności właściciela). Organizator nie pokrywa strat powstałych na skutek zdarzeń losowych , niezależnych od niego.
 • Dostarczone na wystawę zwierzęta muszą być zdrowe i posiadać zaświadczenie od weterynarza o szczepieniu (gołębie i drób przeciwko paramyksowirozie, króliki przeciwko paramyksowirozie i myksomatozie). W przypadku wystąpienia objawów chorobowych w czasie trwania wystawy, zwierzęta będą wyjęte z klatek wystawowych i umieszczone w izolatce.
 • Wystawca zobowiązany jest do terminowego dostarczenia zwierząt na Wystawę oraz odebrania po Wystawie, zapoznania się z Regulaminem Wystawy i jego przestrzegania.
 • Zabrania się samowolnego wyjmowania zwierząt z klatek wystawowych.
 • Interpretacja Regulaminu Wystawy należy do Organizatora.
 • Po otwarciu Sali Wystawowej nie mogą być wnoszone żadne zwierzęta, jak również klatki i inne opakowania służące do ich przenoszenia.
 • Na terenie wystawowym obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Nie dotyczy to wyznaczonych miejsc.
 • Odpowiedzialność za zwierzęta na Giełdzie ponoszą ich właściciele.
 • Podczas trwania wystawy należy stosować się do zaleceń Komitetu Organizacyjnego
 • Dla królików karmidła oraz „poidła wiszące” dostarcza hodowca.

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Add Comment