Zdrowie

Sukces w hodowli królików zależny jest od wieli czynników. Jednym z ważniejszych jest umiejętność utrzymania zwierząt w dobrym stanie zdrowia. Hodowca królików powinien postępować zgodnie z zasadą: „łatwiej jest zapobiegać chorobom, niż je leczyć”. Przemawia za tym fakt, że leczenie królików jest trudne i kosztowne.

Choroby królików możemy podzielić na dwie grupy: choroby zaraźliwe i niezaraźliwe.

Choroby niezaraźliwe wywoływane są:

  • niewłaściwym żywieniem (np. nieżyt żołądka i jelit, zaparcie, wzdęcia, biegunka, brak apetytu, krzywica, niedobór witamin, lizawość czy zatrucia),
  • niewłaściwą pielęgnacją (odgniecenia na nogach, udar słoneczny czy cieplny, zapalenie spojówek, niezakaźny nieżyt nosa, rany i złamania, poronienie, wypadnięcie pochwy i macicy, obrzmienie zewnętrznych narządów rodnych, zapalenie wymienia).

Choroby zaraźliwe dzielimy na:

  • choroby zakaźne (kiła królików, zakaźne zapalenie mózgu i rdzenia, paratyfus(salmoneleza), zakaźny nieżyt nosa, nekrobaciloza, listereloza, tularemia, posocznica krwotoczna(pastereloza), gruźlica, ropowica gronkowcowa, myksomatoza, śliniaczka, pomór królików),
  • choroby grzybicze (parch(strupień), liszaj strzygący),
  • choroby pasożytnicze (kokcydioza, świerzb uszny, świerzb głowowy, robaczyce, pchły, wszawica).

Wyżej wymienione choroby będą stopniowo omawiana na łamach naszego serwisu.

 

Drugą sprawą na którą chciałbym zwrócić tu uwagę jest obsługa zwierząt.

Królik podobnie jak każde inne zwierzę hodowlane wymaga odpowiedniego traktowania. W tym miejscu pragnę wskazać kilka prawd oczywistych i przypomnieć zasady obchodzenia się z królikami. Wydawało by się, że temat jest wszystkim znany i bezdyskusyjny, ale widząc niejednokrotnie jak doświadczeni hodowcy trzymają i przenoszą królika, skłoniło mnie to do napisania w pierwszej kolejności kilu artykułów na temat. Podejmę polemikę na temat ogólnego pojęcia obchodzenia się z królikami wskazują na odpowiednie trzymanie i przenoszenie zwierząt. Pokazać jak opanować prostą technikę obracania królika i sprawdzania płci. Później przejdziemy do omówienia prostych zabiegów pielęgnacyjnych a na koniec zajmiemy się transportem królików. Tyle tytułem zapowiedzi.

Autor: Adam Malczyk