Ustalenie ojcostwa w sądzie – co należy zrobić?

Kiedy pojawiają się wątpliwości co do tego, kto jest ojcem dziecka, należy je jak najszybciej rozwiać. Najpewniejszym sposobem jest tu przeprowadzenie badań genetycznych, do czego jednak potrzeba zgody obojga rodziców, a niekiedy również samego dziecka. Kiedy jej nie ma, jedyną drogą pozostaje ustalenie ojcostwa w sądzie. Jak to zrobić?

Trzeba napisać pozew

Każda sprawa o ustalenie ojcostwa rozpoczyna się od skutecznego złożenia pozwu w sądzie rodzinnym, którym jest wydział rodzinny sądu rejonowego. Najpierw trzeba odpowiednio przygotować ten dokument, a następnie przekazać go do właściwego sądu rodzinnego. Biorąc zaś pod uwagę fakt, że sprawy o ustalenie ojcostwa nie należą do najłatwiejszych, dobrym rozwiązaniem może okazać się skorzystanie z usług, jakie świadczy adwokat rodzinny Wrocław jest miastem, w którym można znaleźć takiego specjalistę.

Pozew o ustalenie ojcostwa musi spełniać wszystkie wymagania przewidziane dla tego rodzaju dokumentu przez Kodeks postępowania cywilnego oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zawsze trzeba wskazać, kto wnosi sprawę, a więc kto jest powodem, kogo się pozywa oraz do jakiego sądu kierowane jest powództwo. Najistotniejszą kwestią jest jednoznaczne wskazanie żądania ustalenia ojcostwa w stosunku do konkretnego dziecka oraz podanie przynajmniej krótkiego uzasadnienia dla wnoszonego żądania. Pozew musi być podpisany oraz zawierać listę składanych załączników.

Jak udowodnić ojcostwo?

W sprawie o ustalenie ojcostwa liczy się tylko pewność. Przeprowadzone w jej trakcie dowody muszą dać jednoznaczną odpowiedzią na pytanie, czy dany mężczyzna jest, czy nie jest ojcem konkretnego dziecka. Dlatego, choć w sprawach o ustalenie ojcostwa można przeprowadzić każdy dowód, jakiego nie zabrania prawo, to jednak w praktyce znaczenie mają jedynie badania genetyczne. Dają one właściwie sto procent pewności co do faktu ojcostwa. Stąd w Polsce nie zdarzają się sprawy, w których sąd rozstrzygnąłby te kwestie, nie zlecając badań DNA. Dlatego, jeżeli nie uda się ich przeprowadzić dobrowolnie – na mocy zgody matki bądź samego dziecka – sprawa w sądzie jest jedynym sposobem na uzyskanie takich wyników.

Kto może żądać ustalenia ojcostwa?

Sprawę o ustalenie ojcostwa może założyć w sądzie domniemany ojciec, matka dziecka oraz samo dziecko. Przy czym ojciec i matka mogą to uczynić maksymalnie do dnia, w którym dziecko uzyskało pełnoletność. Standardowo jest to dzień jego osiemnastych urodzin. Mężczyzna powinien wytoczyć omawiane tu powództwo w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że nie jest biologicznym ojcem dziecka. Oczywiście do rozpoczęcia takiej sprawy wystarczą same wątpliwości co do faktu ojcostwa. Ich źródłem mogą być np. zeznania świadków, odkrycie romansu matki czy otrzymanie wyników badań lekarskich wskazujących na to, że pomiędzy mężczyzną a synem nie zachodzi biologiczne pokrewieństwo. Wszystko więc zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Jedno jest jednak pewne: z rozpoczęciem sprawy o zaprzeczenie ojcostwa nie warto zwlekać. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć pod adresem  https://wroclaw-adwokat.pl/.