Jak postępować w przypadku pomoru królików?

Hodowla królików ma nie tylko jasne strony. Zdarzają się również przypadki chorób, które w skrajnych sytuacjach mogą nawet doprowadzić do śmierci zwierząt.

Czym jest RHD, czyli wirus powodujący pomór królików

RHD, czyli wirusowa krwotoczna choroba królików, to skrajnie zaraźliwa choroba zwierząt, wywoływana przez wirusy z grupy kaliciwirusów. Potocznie jest nazywana krwotoczną chorobą królików.

Miewa różne objawy – od łagodniejszych (utrata apetytu, duszności, przekrwienie oczu lub biegunka), po ostrzejsze (krwotoki z nosa, gwałtowne duszności, ograniczone reakcje na bodźce) aż po postać bardzo ostrą, gdy śmierć następuje w ciągu 48 godzi od zakażenia.
Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową w bezpośrednim kontakcie lub przez przedmioty. Jest bardzo odporny na niskie i wysokie temperatury.

W Polsce o postępowaniu podczas zarażenia zwierząt tą chorobą mówi ustawa z dnia 11 marca 2004, która stwierdza wyraźnie, że każdy przypadek zachorowań podlega obowiązkowi rejestracyjnemu. Chore osobniki należy odizolować, a pomieszczenia i klatki poddać dezynfekcji preparatem na bazie roztworu formaliny lub sody żrącej. Koniecznie trzeba również skontaktować się z weterynarzem.