Stowarzyszenia hodowców – entente europeenne

Zarówno w Polsce, jak i na świecie istnieje wiele stowarzyszeń i zgromadzeń prozwierzęcych, a także skupiających hodowców zwierzaków. Do którego z nich warto przystąpić, jeśli jesteś hodowcą królików?

entente europeenne

Do najważniejszych stowarzyszeń hodowców należy międzynarodowe entente europeenne, założone we Francji, ale obecnie zrzeszające hodowców z wielu innych państw. W Polsce stowarzyszenie to nosi pełną nazwę: Europejskie Stowarzyszenie Hodowców Drobiu, Gołębi, Ptaków ozdobnych, Królików i Świnek morskich, dlatego że składa się z kilku innych, drobniejszych stowarzyszeń hodowców rasowych zwierząt. Stowarzyszenie to skupia hodowców rasowych ptaków, królików oraz świnek morskich. Organizuje targi, imprezy i innego rodzaju ważne wydarzenia. Na stronie internetowej publikuje ważne informacje i materiały dla swoich członków. Przynależność do tego zgromadzenia podnosi zaufanie do danego hodowcy, aby bowiem stać się członkiem, należy spełniać określone kryteria i wymagania jako hodowca. Osoba „z zewnątrz”, chcąca na przykład zakupić zwierzę z hodowli należącej do stowarzyszenia, może się spodziewać wysokich standardów owej hodowli.